Không để giao thông ở Hà Nội thông chỗ này, tắc chỗ kia

Không để giao thông ở Hà Nội thông chỗ này, tắc chỗ kia

Hà Nội đã và đang có hàng loạt điều chỉnh, tổ chức giao thông trên các tuyến đường trục chính nội đô chịu áp lực cao. Trong hơn 1 tuần đầu thí điểm tổ chức lại giao thông ở 5 nút giao thường xuyên gây ùn tắc, tình hình giao thông đã được cải thiện ...