Đà Nẵng triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024

Đà Nẵng triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn thành phố nhằm bảo đảm hiệu quả và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến ...