Lương "khủng" vẫn không tuyển đủ người

Lương "khủng" vẫn không tuyển đủ người

Có một thực tế là nhiều lao động qua đào tạo, có bằng cấp, chứng chỉ, nhất là nhân lực chất lượng cao nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của nhiều địa phương Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và doanh nghiệp. Điều này có nguyên nhân do sự mất cân ...