Điểm lại chính sách tài chính được ban hành trong tháng 2/2024

Điểm lại chính sách tài chính được ban hành trong tháng 2/2024

Trong tháng 2/2024, nhiều quy định mới được Bộ Tài chính ban hành. Trong đó, nổi bật là các quy định như: Chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam; Mức phí mới ...