Lao động Việt có nhiều cơ hội từ kinh tế "xanh"

Lao động Việt có nhiều cơ hội từ kinh tế "xanh"

Nhân lực xanh, nhu cầu làm việc xanh đang ngày một trở nên cần thiết đối với nền kinh tế tuần hoàn mà Việt Nam cũng như thế giới đang theo đuổi. Đến năm 2030 Việt Nam sẽ cần hàng trăm nghìn lao động xanh, nhu cầu cao nhất đến từ các ngành sản xuất, ...