Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Tại Quyết định 679/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đào Mỹ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Sông Cầu.