Những lí do cần làm căn cước công dân gắn chip trong năm 2022

Những lí do cần làm căn cước công dân gắn chip trong năm 2022

Sau 1.1.2023, trường hợp đủ điều kiện mà vẫn chưa làm căn cước công dân gắn chip sẽ có thể gặp khó khăn trong thực hiện các giao dịch. Chính vì thế, người dân cần thực hiện càng sớm càng tốt để hưởng các lợi ích từ những quy định mới về cư trú.