Bước đi nào cho Soya Garden trong thời kỳ mới?

Bước đi nào cho Soya Garden trong thời kỳ mới?

Ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống(F&B) đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp biết tận dụng cơ hội chuyển đổi mô hình kinh doanh.
Chiến lược khôn ngoan của Vietravel?

Chiến lược khôn ngoan của Vietravel?

Với kết quả kinh doanh của công ty mẹ còn yếu, không đủ bù lỗ cho Vietravel Airlines nên HĐQT Vietravel muốn xin ý kiến cổ đông tái cấu trúc theo mô hình holdings.