DATC: Văn hóa doanh nghiệp tạo đà phát triển

DATC: Văn hóa doanh nghiệp tạo đà phát triển

Hiểu được sức mạnh của văn hóa doanh nghiệp, đội ngũ doanh nghiệp nòng cốt của Việt Nam, trong đó có Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã và đang phát huy nguồn lực, xây dựng và duy trì một môi trường văn hóa mà ở đó các thành viên đều có ...