Cả nước có hơn 140 triệu thẻ thanh toán đang lưu hành

Cả nước có hơn 140 triệu thẻ thanh toán đang lưu hành

Số lượng thẻ thanh toán đang lưu hành trên thị trường đạt hơn 140 triệu thẻ. Dù vậy, các chuyên gia nhận định Việt Nam là thị trường tiềm năng với 70% dân số trẻ, trong độ tuổi lao động, thu nhập ổn định, nhu cầu tiêu dùng chưa khai thác còn lớn, do ...