HTX mòn mỏi xin ưu đãi tiền thuê đất

HTX mòn mỏi xin ưu đãi tiền thuê đất

Mặc dù đã có những chính sách hỗ trợ nhưng không ít HTX vẫn bị cơ quan chức năng truy thu thuế, dù thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất. Điều này đang ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của các HTX nói riêng và khu vực KTTT nói chung, do đó ...