Vĩnh Phúc: 40 cán bộ Sở Y tế là F2 xin cách ly tại sở

Vĩnh Phúc: 40 cán bộ Sở Y tế là F2 xin cách ly tại sở

Ngay sau khi Phó Giám đốc Sở Y Tế tỉnh Vĩnh Phúc tiếp xúc với người nghi nhiễm COVID-19 và 40 cán bộ là F2, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất được cách ly tại cơ quan thay vì cách ly tại nhà để tham giap phòng, chống dịch COVID-19.
COVID-19: Kéo dài thời gian cách ly

COVID-19: Kéo dài thời gian cách ly

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung đối với các trường hợp đủ điều kiện hết cách ly tối thiểu 14 ngày, xét nghiệm 2 lần âm tính.