Từ ngày 01/8/2023, áp dụng mức phí sát hạch lái xe mới

Từ ngày 01/8/2023, áp dụng mức phí sát hạch lái xe mới

Từ ngày 01/8/2023, phí sát hạch lái xe sẽ áp dụng theo quy định mới tại Thông tư số 37/2023/TT-BTC ngày 7/6/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động ...