Tăng cường hợp tác tài chính Việt Nam - Australia

Tăng cường hợp tác tài chính Việt Nam - Australia

Sáng 23/3/2023, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã có cuộc tiếp và làm việc với ông Andrew Goledzinowski – Đại sứ Australia tại Việt Nam cùng Đoàn công tác của Australia về hợp tác trong lĩnh vực tài chính và một số nội dung hai bên ...