Diễn đàn thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 2022

Diễn đàn thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 2022

Ngày 17 tháng 11 năm 2022, tại Khách sạn Sheraton Sài gòn, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Diễn dàn Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ thường niên năm 2022 với chủ đề “Thay đổi – Thách thức – Thích ứng” do Bộ Công Thương phối hợp với phòng Thương mại Hoa Kỳ ...
Tuần làm việc cuối của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Tuần làm việc cuối của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Trong 02 ngày làm việc cuối của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua một số dự án Luật và nghị quyết; Trong đó, các dự án Luật được biểu quyết gồm: Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và ...