Tháng 3, CPI giảm 0,23%

Tháng 3, CPI giảm 0,23%

Không thể tiếp cận được vốn vay ngân hàng do sổ đỏ đã cầm cố, nhìn đàn vật nuôi đói buộc người chăn nuôi phải vay mượn nóng mua cám...
Kinh nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn từ Nhật Bản

Kinh nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn từ Nhật Bản

Nhận thấy lợi ích lâu dài của kinh tế tuần hoàn (KTTH) nên nhiều nước trên thế giới, trong đó có Nhật Bản đã chuyển đổi nền kinh tế của mình từ nền kinh tế tuyến tính sang nền KTTH, từ kinh tế nâu sang kinh tế xanh nhằm phát triển bền vững đất nước.