NHTW Campuchia: GDP có thể tăng trưởng 5% trong năm 2022

NHTW Campuchia: GDP có thể tăng trưởng 5% trong năm 2022

Ngân hàng Trung ương Campuchia (NBC) gần đây ước tính tăng trưởng kinh tế Vương quốc sẽ đạt 5% trong năm 2022 nhờ sự phục hồi của kinh tế toàn cầu được kỳ vọng, bất chấp khả năng xuất hiện biến chủng Covid-19 mới, Khmer Times đưa tin.