Thu ngân sách vùng Đồng bằng sông Hồng cao nhất cả nước

Thu ngân sách vùng Đồng bằng sông Hồng cao nhất cả nước

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Đồng bằng sông Hồng năm 2023 ước đạt hơn 720.000 tỷ đồng, đứng đầu cả nước. Vùng cũng có 4/11 địa phương nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có cơ sở hạ tầng tốt nhất cả nước, trong đó Quảng Ninh dẫn đầu cả nước.