Hội đồng Bảo an họp về tình hình Trung Đông

Hội đồng Bảo an họp về tình hình Trung Đông

Sáng 30/8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) họp định kỳ về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine và thông qua một số nghị quyết liên quan đến hoạt động của LHQ tại Cộng hòa Mali, Lebanon và Somalia.