Hà Nội: Các thí sinh diện F0, F1, F2 thi đợt 2

Hà Nội: Các thí sinh diện F0, F1, F2 thi đợt 2

Toàn TP. Hà Nội có 13 thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó có 4 thí sinh diện F0, 2 thí sinh diện F1, 1 thí sinh diện F2 và 6 thí sinh đang ở khu vực phong tỏa, cách ly. Các thí sinh này sẽ tham gia kỳ thi vào đợt 2.
Đồng khởi giáo dục

Đồng khởi giáo dục

Hơn lúc nào hết, Việt Nam cần một cuộc đồng khởi giáo dục mà theo tôi hiện nay không chỉ cần thiết mà còn rất thuận lợi.