Tăng hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Tăng hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

BHXH Việt Nam cho biết trong lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, nhóm đối tượng học sinh, sinh viên được đặc biệt quan tâm và tiếp tục được lựa chọn là nhóm đối tượng cần sớm được bao phủ BHYT. Theo đó, ngoài phần ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức ...