Đã có 60 doanh nghiệp được phê duyệt đề án tái cơ cấu

Đã có 60 doanh nghiệp được phê duyệt đề án tái cơ cấu

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, tính đến ngày 24/11/2023, đã có 60 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp theo Quyết định số 360/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có 11 doanh nghiệp thuộc Trung ...