A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá hàng năm

Theo quy định mới của Thông tư số 38/2024/TT-BTC, từ ngày 15/4 đến hết ngày 31/5 hằng năm, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) tổ chức đánh giá hoạt động doanh nghiệp (DN) thẩm định giá đối với các DN thẩm định giá.

Tù ngày 15/4 đến hết ngày 31/5 hằng năm, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) tổ chức đánh giá hoạt động DN thẩm định giá.

Tù ngày 15/4 đến hết ngày 31/5 hằng năm, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) tổ chức đánh giá hoạt động DN thẩm định giá.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 38/2024/TT-BTC quy định về đánh giá hoạt động DN thẩm định giá; trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp, chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá của DN thẩm định giá và chi phí phục vụ cho việc thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá.

Theo đó, từ ngày 15/4 đến hết ngày 31/5 hằng năm, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) tổ chức đánh giá hoạt động DN thẩm định giá đối với các DN thẩm định giá đáp ứng đủ các điều kiện sau: Được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trước kỳ đánh giá; đủ điều kiện hoạt động của DN thẩm định giá từ 6 tháng trở lên trong kỳ đánh giá; đủ điều kiện hoạt động của DN thẩm định giá trong giai đoạn tổ chức thực hiện đánh giá.

DN thẩm định giá có trách nhiệm nộp báo cáo để làm cơ sở cho việc đánh giá hoạt động DN thẩm định giá.

DN thẩm định giá không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thẩm định giá thì phải trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp với mức trích hằng năm là 1% trên doanh thu dịch vụ thẩm định giá (doanh thu không có thuế giá trị gia tăng), được trích vào cuối năm tài chính và được hạch toán như trường hợp trích lập dự phòng phải trả.

Trường hợp dự phòng rủi ro nghề nghiệp của DN có số dư cuối năm tài chính vượt mức 10% doanh thu dịch vụ thẩm định giá tính trung bình trong 3 năm gần nhất, DN thực hiện hoàn nhập đối với phần vượt mức và hạch toán vào thu nhập khác của DN.

DN có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế nội bộ quản lý và sử dụng dự phòng rủi ro nghề nghiệp.

Trường hợp DN chấm dứt hoạt động thẩm định giá thì số dư dự phòng rủi ro nghề nghiệp đã trích lập nhưng chưa sử dụng hết được hạch toán vào thu nhập khác của DN.

Thông tư số 38/2024/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan