Kết quả tuần họp đầu tiên kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV

Kết quả tuần họp đầu tiên kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV

Ngay sau khi kết thúc phiên họp toàn thể của Quốc hội, chiều ngày 25/10, Chủ tịch Quốc hội đã chủ trì phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các cơ quan hữu quan để tổng kết sơ bộ tuần họp đầu tiên theo hình thức trực tuyến của Kỳ họp thứ 2, ...