Chính sách thuế sẽ giúp vàng hạ nhiệt?

Chính sách thuế sẽ giúp vàng hạ nhiệt?

Tại cuộc họp mới đây của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, PGS. TS. Nguyễn Thị Mùi đề xuất chính xây dựng các chính sách thuế đối với vàng. Việc áp dụng chính sách thuế sẽ góp phần giảm bớt nhu cầu của một số bộ phận ...