A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự kiến tăng hơn 7.400 cán bộ, công chức cấp xã nếu tính theo quy mô dân số

Nếu xác định số lượng cán bộ, công chức cấp xã tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã và được tăng thêm theo dân số của từng cấp xã, dự kiến số lượng cán bộ, công chức cấp xã sẽ tăng lên hơn 7.400 người trên cả nước.

Dự kiến tăng hơn 7.400 cán bộ, công chức cấp xã nếu tính theo quy mô dân số

Dự kiến số lượng cán bộ, công chức cấp xã sẽ tăng lên nếu xác định theo quy mô dân số. Ảnh: Hải Nguyễn

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.  Vừa qua, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo góp ý kiến về nội dung nghị định này.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố là một nội dung đột phá. Theo đó, sẽ tăng thêm biên chế đối với cấp xã nên phải báo cáo Bộ Chính trị để bổ sung số biên chế này. 

“Có những cái chúng ta phải có tư duy ngược lại một chút và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Theo Điều 6 dự thảo Nghị định, số lượng cán bộ, công chức cấp xã được tính theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã.

Cụ thể, đối với xã, thị trấn: Loại I là 22 người; Loại II là 20 người; Loại III là 18 người. Đối với phường: Loại I là 23 người; loại II là 21 người; Loại III là 19 người. 

Ở những đơn vị hành chính cấp xã có dân số lớn hơn so với tiêu chuẩn về quy mô dân số của đơn vị hành chính cấp xã được tăng thêm số lượng công chức ở cấp xã như sau: 

Phường thuộc quận: Cứ tăng thêm đủ 5.000 người được tính thêm 1 công chức;  Phường thuộc thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương: Cứ tăng thêm đủ 3.500 người được tính thêm 1 công chức; 

Phường thuộc thị xã và xã miền núi, vùng cao: Cứ tăng thêm đủ 2.500 người được tính thêm 1 công chức; Thị trấn và xã đồng bằng: Cứ tăng thêm đủ 4.000 người được tính thêm 1 công chức; 

Xã và thị trấn ở hải đảo: Cứ tăng thêm đủ 1.600 người được tính thêm 1 công chức; Phường ở hải đảo: Cứ tăng thêm đủ 1.400 người được tính thêm 1 công chức.

Quy mô dân số để xác định số lượng cán bộ, công chức cấp xã thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, nhưng phải bảo đảm tổng số lượng cán bộ, công chức cấp xã thuộc các đơn vị hành chính cấp huyện không vượt quá tổng số lượng cán bộ, công chức cấp xã tính cho cả đơn vị hành chính cấp tỉnh theo quy định.

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định số lượng cụ thể cán bộ, công chức ở từng đơn vị hành chính cấp xã và bố trí số lượng công chức của từng chức danh công chức cấp xã thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị hành chính cấp xã.

Số lượng cán bộ, công chức ở từng đơn vị hành chính cấp xã có thể thấp hơn mức của cấp xã loại III, hoặc có thể cao hơn mức của cấp xã loại I nhưng phải bảo đảm không vượt quá tổng số lượng cán bộ, công chức cấp xã của cả đơn vị hành chính cấp huyện được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giao. 

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo quy định trên bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã. 

Dự thảo tờ trình của Bộ Nội vụ nêu rõ, nghị định xác định số lượng cán bộ, công chức cấp xã tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã và được tăng thêm theo dân số của từng cấp xã.

Theo đó, ước tính số lượng cán bộ, công chức cấp xã trong cả nước tăng thêm 7.400 người so với quy định hiện hành và tương ứng cũng tăng thêm 7.400 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tính theo quy định này. 

Trường hợp Chính phủ đồng ý với phương án tính số lượng cán bộ, công chức cấp xã như dự thảo Nghị định thì cần xin ý kiến Bộ Chính trị. 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan