A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bổ nhiệm vào ngạch công chức phải đảm bảo các điều kiện nào?

Điều 42 Luật Cán bộ, công chức 2008 (được bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019) quy định về ngạch công chức và việc bổ nhiệm vào ngạch công chức như sau:

Ngạch công chức

Phải đảm bảo các điều kiện theo quy định mới được bổ nhiệm vào ngạch công chức. Ảnh: Bảo Hân  

1. Ngạch công chức bao gồm:

a) Chuyên viên cao cấp và tương đương;

b) Chuyên viên chính và tương đương;

c) Chuyên viên và tương đương;

d) Cán sự và tương đương;

đ) Nhân viên.

e) Ngạch khác theo quy định của Chính phủ

2. Việc bổ nhiệm vào ngạch phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Người được bổ nhiệm có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch;

b) Việc bổ nhiệm vào ngạch phải đúng thẩm quyền và bảo đảm cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị.    

3. Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Người được tuyển dụng đã hoàn thành chế độ tập sự;

b) Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch;

c) Công chức chuyển sang ngạch tương đương.

Như vậy, việc bổ nhiệm vào ngạch công chức phải bảo đảm được các điều kiện như: Người được bổ nhiệm có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch; việc bổ nhiệm vào ngạch phải đúng thẩm quyền và bảo đảm cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tuy nhiên việc bổ nhiệm vào ngạch công chức chỉ được thực hiện trong các trường hợp như người được tuyển dụng đã hoàn thành chế độ tập sự; công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch; công chức chuyển sang ngạch tương đương.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan