VMRC 2022 chặng 3 tại trường đua Đại Nam - hội ngộ Anh Tài |XEHAY.VN|