Uống trà thanh nhiệt Dr. Thanh, Trà xanh Không Độ, Nước tăng lực Number 1, trúng rất nhiều tiền