Người Việt thêm được cả khe SIM vào iPhone 14 Pro Max: Thời của iPhone Lock có trở lại?