Mình chỉ tốn hơn 200k/tháng vẫn có full dịch vụ bản quyền: Rẻ thế sao phải dùng lậu!