Mang Yamaha Grande đi Ba Vì ngắm dã quỳ: Xe tay ga leo núi có ưu nhược gì?