22 triệu, 205km/1 lần sạc, 70km/h, Vinfast Evo200 dễ thành xe máy điện quốc dân