[RECAP ACTIVATION] - GRAB có ZALOPAY - Tụi Mình Có Đôi - Là Bạn Có Deal