[Basic Info Video of Squeezer]- Một ly hạnh phúc, một chút an nhiên