A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất cách tính lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1.7

Dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất cách tính lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1.7.2023.

Đề xuất cách tính lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1.7

Dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đã đề xuất cách tính lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1.7. Ảnh minh hoạ: VGP.

Tại Điều 2 dự thảo Thông tư đề xuất cách tính lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng áp dụng từ ngày 1.7.2023 như sau:

* Từ ngày 1.7.2022, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 dự thảo Thông tư được điều chỉnh:

Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6.2023 đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 dự thảo Thông tư đã được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Cụ thể:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7.2023 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6.2023 x 1,125.

Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6.2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Thông tư chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Cụ thể:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7.2023 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6.2023 x 1,208.

Từ ngày 1.7.2023, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 1 dự thảo Thông tư được điều chỉnh như sau:

+ Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước điều chỉnh + 300.000 đồng/tháng.

Đối với người có mức lương hưu, trợ bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh = 3.000.000 đồng/tháng.

Đối tượng áp dụng cách tính lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại dự thảo Thông tư:

Các đối tượng quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm h và Điểm i Khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định về hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1.7.2023.

Các đối tượng quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định nghỉ việc hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1.1.1995, sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 dự thảo Thông tư mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 3.000.000 đồng/tháng.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan