Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Vinaconex – ICT huy động từ trái phiếu, ngân hàng để nộp tiền sử dụng đất dự án Cái Giá
Công ty huy động 140 tỷ đồng từ khách hàng nộp tiền cọc mua trái phiếu và 145 tỷ đồng từ vay ngắn hạn ngân hàng.
ĐHCĐ Vinaconex: Trình phương án tái cấu trúc phần vốn tại Khu đô thị mới Bắc An Khánh Splendora, chào bán cổ phần tỷ lệ 15% giá 15.000 đồng/cp
HĐQT trình kế hoạch tăng vốn bằng cách chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 15% tổng số cổ phần đang lưu hành (số cổ phiếu dự kiến chào bán 66.256.600 ...
Tin chứng khoán 7/12: Về tay An Quý Hưng, Vinaconex họp đại hội bất thường bầu HĐQT mới
(VNF) - HĐQT Vinaconex vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Nội dung họp dự kiến là kiện toàn nhân sự ...