Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 21/1
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 8.767 tỷ đồng ra thị trường. VN-Index tăng 8,75 điểm (+0,97%) lên 911,05 điểm; HNX-Index tăng 1,81 điểm (+1,78%) lên ...
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 23/1
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 1.550 tỷ đồng ra thị trường. VN-Index tăng 1,63 điểm (+0,18%) lên 908,18 điểm; HNX-Index tăng 0,14 điểm (+0,13%) lên ...
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 29/1
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 18.927 tỷ đồng ra thị trường. VN-Index tăng 3,75 điểm (+0,41%) lên 915,93 điểm; HNX-Index tăng 0,06 điểm (+0,06%) lên ...
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 31/1
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 3.035 tỷ đồng ra thị trường. VN-Index giảm 5,19 điểm (-0,57%) xuống 910,65 điểm; HNX-Index tăng nhẹ 0,07 điểm (+0,07%) ...
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 18/2
Ngân hàng Nhà nước hút ròng 33.723 tỷ đồng. VN-Index tăng 10,41 điểm (+1,09%) lên 961,3 điểm; HNX-Index tăng 0,72 điểm (+0,69%) lên 106,84 điểm. Khối ...
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 26/2
Ngân hàng Nhà nước hút ròng 1.256 tỷ đồng từ thị trường. VN-Index giảm 7,37 điểm (-0,74%) xuống còn 987,06 điểm; HNX-Index tăng nhẹ 0,05 điểm ...
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 4/3
Ngân hàng Nhà nước hút ròng 672 tỷ đồng từ thị trường. VN-Index tăng 14,36 điểm (+1,47%) lên 993,99 điểm; HNX-Index tăng 1,27 điểm (+1,18%) lên ...
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 7/3
Ngân hàng Nhà nước hút ròng 1.117 tỷ đồng từ thị trường. VN-Index giảm 0,46 điểm (-0,05%) về 994,03 điểm; HNX-Index tăng 0,4 điểm (+0,37%) lên 108,88 ...
Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 4-8/3
Ngân hàng Nhà nước hút ròng 5.010 tỷ đồng từ thị trường. Chốt tuần 8/3, VN-Index đứng ở mức 985,25 điểm, tăng 5,62 điểm (+0,57%) so với cuối tuần ...
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 11/3
Ngân hàng Nhà nước hút ròng 2.521 tỷ đồng từ thị trường. VN-Index giảm 0,65 điểm (-0,07%) xuống 984,6 điểm; HNX-Index tăng 0,1 điểm (+0,09%) lên ...
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 13/3
Ngân hàng Nhà nước hút ròng 5.107 tỷ đồng qua kênh nghiệp vụ thị trưởng mở. VN-Index tăng 4,09 điểm (+0,41%) lên 1.005,41 điểm; HNX-Index tăng nhẹ ...
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 14/3
Ngân hàng Nhà nước hút ròng 5.817 tỷ đồng qua kênh nghiệp vụ thị trưởng mở. VN-Index tăng 3,03 điểm (+0,30%) lên 1.008,44 điểm; HNX-Index tăng 0,2 ...
Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 11-15/3
Ngân hàng Nhà nước hút ròng 23.374 tỷ đồng từ thị trường. Chốt tuần 15/3, VN-Index đứng ở mức 1004,12 điểm, tăng mạnh 18,87 điểm (+1,92%) so với cuối ...
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 20/3
Ngân hàng Nhà nước hút ròng 5.235 tỷ đồng từ thị trường. VN-Index giảm 4,29 điểm (-0,43%) xuống 1.002,3 điểm; HNX-Index giảm 0,44 điểm (-0,4%) xuống ...
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 21/3
Ngân hàng Nhà nước hút ròng 3.672 tỷ đồng từ thị trường. VN-Index giảm mạnh 20,52 điểm (-2,05%) xuống 981,78 điểm; HNX-Index giảm 1,81 điểm (-1,65%) ...
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 27/3
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 9.242 tỷ đồng ra thị trường. VN-Index tăng 6,12 điểm (+0,63%) lên 975,91 điểm; HNX-Index tăng 0,71 điểm (+0,66%) lên ...
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 1/4
Ngân hàng Nhà nước hút ròng 3.805 tỷ đồng từ thị trường. VN-Index tăng 7,77 điểm (+0,79%) lên 988,53 điểm; HNX-Index tăng 0,29 điểm (+0,26%) lên ...
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 3/4
Ngân hàng Nhà nước hút ròng 5.405 tỷ đồng. VN-Index giảm 1,35 điểm (-0,14%) xuống còn 984,46 điểm; HNX-Index giảm 0,19 điểm (-0,17%) xuống 107,3 ...
Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 1-5/4
Ngân hàng Nhà nước hút ròng 13.540 tỷ đồng. Phiên cuối tuần 5/4, VN-Index đứng ở mức 989,26 điểm, tăng 8,50 điểm (+0,87%) so với cuối tuần trước đó; ...
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 12/12
Ngân hàng Nhà nước hút ròng 5.000 tỷ đồng từ thị trường. VN-Index tăng 6,7 điểm (+0,70%) lên 961,28 điểm; HNX-Index tăng 1,09 điểm (+1,02%) lên ...