Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Thầy Park: “Việt Nam là vùng đất cơ hội cho huấn luyện viên Hàn Quốc”
Từ thành công của mình, thầy Park nhấn mạnh Việt Nam là vùng đất tiềm năng để các huấn luyện viên Hàn Quốc thể hiện tài năng.