Mirinda vị Soda Kem Việt Quất MỚI - Chua ngọt thơm béo, ngon xoắn lưỡi