Mình được giao iPhone 14 Pro Max bằng máy bay ngay đêm giao thừa của iFan! Mê quá trời