iPhone 14 PLUS HÀNG HẢI TRIỀU DÙNG SAU 1 NĂM: HỎNG CAMERA, VỠ MÀN HÌNH, VỠ MẶT LƯNG,...