Lợi nhuận doanh nghiệp cá tra lao dốc

Lợi nhuận doanh nghiệp cá tra lao dốc

Giá xuất khẩu thấp và lượng đặt hàng mới yếu, lợi doanh nhiều doanh nghiệp cá tra giảm mạnh thậm chí thua lỗ.Một số doanh nghiệp đã bắt đầu chú trọng vào khai thác thị trường trong nước để bù đắp mất ...