Cổ phiếu ngân hàng tăng "nóng"

Cổ phiếu ngân hàng tăng "nóng"

Nhiều ngân hàng thương mại dồn dập lên sàn hoặc chuyển niêm yết từ UpCoM, HNX sang HoSE giúp cổ phiếu của những nhà băng này cũng tăng mạnh, hấp dẫn nhà đầu tư.
Rủi ro khách hàng với TCTD dự báo tăng

Rủi ro khách hàng với TCTD dự báo tăng

50% TCTD kỳ vọng nhu cầu vay vốn của khách hàng trong quý III/2020 sẽ "tăng", con số này thấp hơn mức 59,2% của quý trước. Hai nhóm khách hàng được TCTD đánh giá có mức độ rủi ro "tăng” cao hơn là ...