"Ngày an toàn thông tin Việt Nam" năm 2020

"Ngày an toàn thông tin Việt Nam" năm 2020

Ngày 2/12/2020, Hội thảo – Triển lãm quốc tế “Ngày An toàn thông tin Việt Nam” năm 2020 đã diễn ra với chủ đề: “An toàn, an ninh mạng Make in Vietnam – Yếu tố then chốt trong Chuyển đổi số quốc gia”.