Xem xét báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ

Xem xét báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ

Trong phiên họp thứ 53 diễn ra vào tuần tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chính phủ, về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội và một số nội dung khác liên quan đến công tác bầu cử.