A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thay đổi mức hỗ trợ học nghề khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 15.5

Mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã được tăng đáng kể từ 1 triệu đồng/tháng lên 1,5 triệu đồng/tháng.

Từ ngày 15.5.2021, khi Quyết định 17/2021/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực, mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ tăng.

Trước ngày 15.5.2021:

Căn cứ: Điều 3 Quyết định 77/2014/QĐ-TTg

Người lao động tham gia BHTN đáp ứng đủ điều kiện sẽ được hưởng mức hỗ trợ học nghề như sau:

- Tối đa 1 triệu đồng/người/tháng.

Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề.

- Tham gia khóa học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn 1 triệu đồng/người/tháng thì phần vượt quá do người lao động tự chi trả.

Lưu ý, trường hợp người lao động tham gia khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng thì số ngày lẻ đó được tính tròn là 01 tháng.

Từ ngày 15.5.2021 trở đi:

Căn cứ: Điều 3 Quyết định 17/2021/QĐ-TTg

Mức hỗ trợ học nghề được quy định như sau:

- Người tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng: Mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo.

- Người tham gia khóa đào tạo nghề trên 03 tháng: Mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Lưu ý: Trường hợp người lao động tham gia khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng thì số ngày lẻ đó được tính tròn như sau:- Từ 14 ngày trở xuống tính là 0,5 tháng.

- Từ 15 ngày trở lên tính là 01 tháng. Theo đó, có thể thấy từ ngày 15.5.2021, mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã được tăng đáng kể từ 1 triệu đồng/tháng lên 1,5 triệu đồng/tháng.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan